Contact

Untitled design-16Kui oled huvitatud koostööst, soovid aidata mul täita minu Tokyo 2020 olümpiaunistust, sul on mõni äge idee või soovid lihtsalt chattida, siis võta julgelt ühendust meilitsi või minu sotsiaalmeediakanalite kaudu!

If you’re interested in cooperation, wish to help me achieve my Tokyo 2020 Olympic Dream, you have some awesome idea or you just want to chat… then feel free to contact me by email or any of my social media channels!

annapohlak@gmail.com